Eötvös Loránd Tudományegyetem
"Európai Léptékkel a Tudásért, ELTE"
Kutatóegyetemi pályázat

Kinetic Monte Carlo Simulation of DNMR Spectra

 

Szerző: Zs. Szalay, J. Rohonczy
Típus: Könyvfejezet
Alprojekt: 2.4 NMR-es és fehérje szerkezeti kutatások
Tudományág: kémiai tudományok
Megjelenés: Academic Press is an imprint of Elsevier Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, UK 2011.
Nyelv: angol
Kivonat URL: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B7CSS-52H3GXF-B&_user=798018&_coverDate=12%2F31%2F2011&_rdoc=9&_fmt=high&_orig=browse&_origin=browse&_zone=rslt_list_item&_srch=doc-info%28%23toc%2318030%232011%23999269999%233054740%23FLA%23display
Könyvcím: Annual Reports on NMR Spectroscopy VOLUME 73
Szerkesztő: GRAHAM A. WEBB
Kiadásjelzés: ISBN: 978-0-08-097074-5
A közlemény helye: Chapter 6