Eötvös Loránd Tudományegyetem
"Európai Léptékkel a Tudásért, ELTE"
Kutatóegyetemi pályázat

Keggin-típusú polioxometallátok oldat- és szilárdfázisú multinukleáris NMR spektroszkópiai vizsgálata

 

Szerző: Héder János Levente, témavezető: Rohonczy János
Típus: TDK-dolgozat; BSc/MSc dolgozat
Alprojekt: 2.4 NMR-es és fehérje szerkezeti kutatások
Tudományág: kémiai tudományok
Terjedelem: 58 oldal
Nyelv: magyar
Kivonat URL: http://vegyszer.chem.elte.hu
Jelzet: EK
Védés: 2011